Bộ trộn salad và 4 bát nhỏ

450.000

In stock

SKU: GD51O Categories: ,